Hakkımızda

Yüzler ve Sesler tanıkların birebir anlatımlarıyla tarihi, toplumsal, sosyal, siyasal, ekonomik süreçleri ele almayı amaçlayan bir platformdur. Yeni tarih yazımı anlayışı çerçevesinde bireylerin anlatımlarıyla kayıt altına alınan tanıklıkların toplumsal bellekte bırakacağı izleri önemsemektedir.

Farklı yüzlerle buluşmayı ve sesleri duymayı sağlayan platformun oluşması için belli temalar çerçevesinde oluşturulan soru formlarıyla yapılan görüşmeler, kurgulanarak onlarca kısa videoya dönüştürülmüştür. Her bir videoya tıklayarak açık kaynakta yer alan videoları izlemek mümkündür.

Yüzler ve Sesler Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından Kars, Boğatepe’de yürütülen Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında elde edilen görsel işitsel verilerin derlenmesi ile ilk ağızdan tanıklıkları erişilebilir kılmaya başlamıştır. Gelecekte yapılması planlanan çalışmalarla koleksiyon büyüyecektir.