Namaz Özşahin – 1940’dan bu yana babam en eski gravyerci.

Temalar:
Tarih: