Namaz Özşahin – Malakanlar çalışkan temiz insanlardı.

Tarih: