Zakir Omur – Bu derneği kurduktan sonra kadınlarımızın faaliyetleri daha farklı oldu.

Temalar:
Tarih: